સાંપ્રત પ્રવાહો | 2021 | એપ્રિલ 1-15

 # તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી

# સામાન્ય જ્ઞાન માટે પણ ઉપયોગી


મુદ્દાઓ :
 • કવર સ્ટોરી : બજેટ અમલ માટે મંત્રણાની પહેલ
 • ફ્લેગશીપ યોજના : મુદ્રા યોજના
 • પર્યાવરણને અનુકુળ વાહન-વ્યવહાર સીસ્ટમ
 • ઓડિશા સ્થાપના દિવસ
 • બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ
 • મેરી ટાઇમ ઇન્ડિયા વિઝન-2030
 • કેબીનેટના નિર્ણયો
 • જન ઔષધિ કેન્દ્ર
 • વેક્સીન મૈત્રી
 • મૈત્રી સેતુ : ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ન્યુ ટ્રેડ કોરીડોર
 • QUAD : ભારત પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં ઉપયોગી ભૂમિકા
 • ગુરૂ તેગબહાદૂરજી જન્મ દિવસ વિશેષ