College (Eco.)


અર્થશાસ્ત્ર ફ્રી સ્ટડી મટીરીયલ (B.A. & B.Com.)


(વિવિધ યુનિવર્સિટીઓના સિલેબસ મુજબ)
આમાંથી અમુક મુદ્દાઓ GPSC/GSET માટે પણ ઉપયોગી છે.


દરેક મુદ્દાઓ પર ક્લિક કરવાથી ફાઈલ ઓપન થશે.
-----------------------------------------


GPSC/UPSC/NET-SET વગેરે તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તેમજ B.A/M.A-અર્થશાસ્ત્ર / B.Com.માં ઉપયોગી

વધુ મટીરીયલ માટે
-----------------------------------------


એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર (MICRO ECONOMICS) -----------------------------------------
ભારતીય અર્થતંત્ર (INDIAN ECONOMY) -----------------------------------------
સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર (MACRO ECONOMICS) -----------------------------------------

નાણું અને બેન્કિંગ (MONEY & BANKING)


-----------------------------------------

વસ્તીશાસ્ત્ર (DEMOGRAPHY) -----------------------------------------

સહકાર (COOPERATIVE) 


-----------------------------------------
વધુ મટીરીયલ માટે
-----------------------------------------

અર્થશાસ્ત્ર પાઠ્યપુસ્તક (ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ)