સાંપ્રત પ્રવાહો | માર્ચ 16 થી 31

# તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી

# સામાન્ય જ્ઞાન માટે પણ ઉપયોગી


મુદ્દાઓ :
 • વ્યક્તિત્વ વિશેષ : ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લાહ ખાન
 • ઇન્ટરનેશનલ હેપીનેશ ડે
 • વિશેષ રીપોર્ટ : સોશિયલ મીડિયા માર્ગદર્શિકા
 • કવર સ્ટોરી : ભારતનો રમકડા ઉદ્યોગ
 • નીતિ આયોગ : સમવાયતંત્ર
 • કેબીનેટના નિર્ણયો
 • PMGKY
 • અર્થતંત્ર : બજેટ-2021
 • વિશેષ રીપોર્ટ : આંતર રાષ્ટ્રીય વન અને જલ દિવસ
 • શિક્ષણ
 • આરોગ્ય : સાર્વત્રિક રસીકરણ | કોરોના સામે લડાઈ