સાંપ્રત પ્રવાહો માર્ચ 1 થી 15 | ન્યુ ઇન્ડિયા સમાચાર-2021 | ભારત સરકાર

# તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી     
# સામાન્ય જ્ઞાન માટે પણ ઉપયોગી

મુદ્દાઓ :

 • કવર સ્ટોરી : પૂર્વ ભારતનો વિકાસ
 • ફ્લેગશીપ યોજના : બિન સંગઠિત ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે પેન્શનની ગેરંટી
 • આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ : ઈતિહાસ રચનારી સન્નારીઓ
 • વ્યક્તિત્વ વિશેષ : ભૂપેન હઝારિકા (બ્રહ્મપુત્રાની બહુમુખી પ્રતિભા)
 • સંરક્ષણ : પૂર્વ લદ્દાખમાં વિવાદ
 • ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર : એરો ઇન્ડિયા-2021
 • પર્યાવરણ : વન્ય જીવ સરક્ષણ
 • આરોગ્ય : કોરોના સામેની લડાઈ
 • રાષ્ટ્ર : સ્વસ્થ ભારત
 • વીર ગાથા : મહારાજા સુહેલ દેવ
 • વિશેષ રીપોર્ટ : NDMA | નેશનલ ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટી
 • સકારાત્મક અભિગમ : બદલાતું ભારત | મોનપા હેન્ડમેડ પેપર

Download PDF