ગુજરાતમાં 5 મહાનગરોમાં 70માળની બિલ્ડીંગ્સને મંજુરી

પૂર્વભૂમિકા :   

 • મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજ્યના મહાનગરોને આધુનિક ઓપ આપી વિશ્વ કક્ષાના શહેરો સમકક્ષ બનાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો. (૧૮ ઓગસ્ટ-૨૦૨૦)
 • અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને ગાંધીનગર એમ પાંચ મહાનગરોમાં હવે સિંગાપોર-દુબઇની જેમ સ્કાય સ્ક્રેપર્સ-ગગનચૂંબી ઇમારતોના બાંધકામને મંજુરી આપી છે.
 • રાજ્યમાં હાલ પ્રવર્તમાન નિયમો અનુસાર વધુમાં વધુ રર-ર૩ માળના ઊંચા મકાનોના સ્થાને હવે ૭૦ થી વધુ માળની ઇમારતો, આઇકોનિક સ્ટ્રકચર્સના નિર્માણ થઇ શકશે.
 • પાંચ મહાનગરોની આગવી ઓળખ ઊભી કરવાના હેતુસર રાજ્યમાં હાલ અમલી સીજીડીસીઆર-ર૦૧૭માં ટોલ બિલ્ડીંગ્સ-ઊંચી ઇમારતો માટેના રેગ્યુલેશન્સમાં સુધારણા.
 • સ્કાય સ્ક્રેપર્સ-ગગનચૂંબી ઇમારતો માટે મુંબઇ, દિલ્હી વગેરે શહેરોના નિયમોનો અભ્યાસ કર્યા બાદ નિયમોનો મુસદ્દો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં સ્ટ્રકચર સેફટી, ફાયર સેફટી, ટેકનિકલ આસ્પેકટ્સ મંજૂરી માટે મુંબઇની જેમ સ્પેશિયલ ટેકનિકલ કમિટી વગેરેની તમામ જોગવાઇઓ સૂચવવામાં આવી છે.

 ઊંચી ઇમારતો, ટોલ બિલ્ડીંગ્સ માટેની મહત્વપૂર્ણ જોગવાઇઓ :

 • ટોલ બિલ્ડીંગની આ જોગવાઇ ૧૦૦ મીટરથી વધુ ઊંચાઇના બિલ્ડીંગ્સને લાગુ થશે. તેમજ બિલ્ડીંગનો આસ્પેક્ટ રેશીયો (લઘુત્તમ પહોળાઇ : ઊંચાઇ) ૧:૯ કે વધુ હોય તેને લાગુ થશે.
 • વધુમાં આ જોગવાઇ D1 કેટેગરીના સત્તામંડળો જેમ કે AUDA/SUDA/VUDA/RUDA અને GUDA માં એવા વિસ્તારમાં લાગુ થશે, જ્યાં હાલ CGDCR મુજબ બેઈઝ FSI ૧.૨ કે તેથી વધારે મળવાપાત્ર છે.
 • આ પ્રકારના બિલ્ડીંગ્સની ચકાસણી માટે સ્પેશયલ ટેકનીકલ કમિટીની રચના થશે.
 • સત્તામંડળમાં અરજી કર્યા બાદ સ્પેશ્યલ ટેકનીકલ કમીટી (STC) દ્વારા ચકાસણી અને મંજૂરી માટે ભલામણ કરાશે.
 • ૩૦ મીટર પહોળાઇના કે તેથી વધુ પહોળાઇના ડી.પી., ટી.પી.ના રસ્તા પર મળવાપાત્ર થશે.
 • ૧૦૦ થી ૧૫૦ મીટર ઉંચાઇ માટે લઘુત્તમ પ્લોટ સાઇઝ ૨૫૦૦ ચો.મીટર રહેશે.
 • ૧૫૦ મીટરથી વધુ ઉંચાઇ માટે લધુત્તમ પ્લોટ સાઇઝ ૩૫૦૦ ચો.મીટર રહેશે.
 • મહત્તમ FSI પ.૪ મળવાપાત્ર થશે જેમાં જે-તે ઝોનની બેઇઝ FSI ફ્રી FSI તરીકે તથા બાકીની FSI પ્રિમીયમ- ચાર્જેબલ FSI તરીકે મળશે. તેમાં પ્રિમીયમ FSIનો ચાર્જ પ૦ ટકા જંત્રીનો દર - ખૂલ્લા બિનખેતીના પ્લોટનો જંત્રીદર ગણાશે.
 • રહેણાંક / વાણિજ્યક / રીક્રીએશન અથવા આ ત્રણેયનો ગમે તે મુજબ મીક્સ યુઝ / વપરાશ મળવાપાત્ર થશે.
 • પાર્કિંગમાં ઇલેક્ટ્રીક ચાર્જીંગની ફેસીલીટી ફરજીયાત રાખવાની રહેશે.
 • વીન્ડ ટનલ ટેસ્ટ ફરજીયાત રહેશે તથા ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન તૈયાર કરવાના રહેશે.              

સંભવિત અસરો :

 • રાજ્યના બાંધકામ તથા તેને સંલગ્ન ઊદ્યોગોને વેગ મળે.
 • રોજગારીની વ્યાપક તકો ઊભી થાય.
 • શહેરી વિકાસને વેગ મળે.
 • શહેરના આયોજિત વિસ્તારની સર્વિસ લેન્ડનો મહત્તમ ઉપયોગ થઇ શકે.
 • વર્ટીકલ ડેવલપમેન્ટને વેગ મળે.
 • જમીનના વધતા ભાવો કાબુમાં આવી શકે.
 • સામાન્ય માનવીને પરવડે તેવા એફોર્ડેબલ મકાનો મળી શકે.

 

સ્ત્રોત : ગુજરાત માહિતી બ્યુરો, ગાંધીનગર (18/08/2020)

----------------------------------------------------------

VIEW/DOWNLOAD PDF