Economics E Books (HINDI & ENGLISH)

અર્થશાસ્ત્ર ઇ-બુક સંગ્રહ (હિન્દી અને અંગ્રેજી)

        1) એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર

        2) સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર

        3) ગાણિતિક અર્થશાસ્ત્ર

        4) જાહેર વિત્તવ્યવસ્થા

        5) વૃદ્ધિ અને વિકાસનું અર્થશાસ્ત્ર

        6) ભારતીય અર્થતંત્ર

        7) આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર

        8) આંકડાકીય અર્થશાસ્ત્ર