ભારતના મહત્વના આયોગો (કમિશનો)

Major Commissions
ભારતના મહત્વના આયોગો (કમિશનો)
કમિશન એ ચોક્કસ કાર્ય અથવા ઉદ્દેશ્યના અમલ માટે સરકાર દ્વારા સોંપાયેલા લોકોનું એક જૂથ છે. તે કાં તો લાંબા ગાળાના હોઈ શકે છે અથવા ટૂંકા ગાળાના ઉદ્દેશ્ય માટે હોય છે. લાંબા ગાળાના કમિશનને કાયમી કમિશન કહેવામાં આવે છે. જયારે ટૂંકા ગાળા માટે કોઈ ચોક્કસ કાર્ય (ફક્ત એક જ હેતુ માટે) કરવા માટેના કમિશનને એડ-હોક (કામચલાઉ) કમિશન કહેવામાં આવે છે. 
લાંબાગાળાના (કાયમી) કમિશનોની સૂચિ:
સ્થાપના વર્ષ
કમિશન/આયોગ
હેતુ/કામગીરી
1834
કાયદા પંચ
સમાજમાં ન્યાય પ્રોત્સાહન માટે કાયદામાં સુધારો કરવો
1926
કેન્દ્રીય જાહેર સેવા આયોગ (UPSC)
સંઘની સેવાઓ માટે નિમણૂક માટે પરીક્ષાઓ યોજવી, ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા પસંદગી દ્વારા સીધી ભરતી, અધિકારીઓની બઢતી/ પ્રતિનિયુક્તિથી નિમણૂક
1945
મુખ્ય શ્રમ આયુક્ત
મજૂર કાયદા અને મજૂર સંબંધિત અન્ય મુદ્દાઓ લાગુ કરવા
1945
સેન્ટ્રલ વોટર કમિશન (CWC)
દેશભરમાં જળ સંસાધનોના નિયંત્રણ, સંરક્ષણ અને ઉપયોગ માટેની યોજનાઓનું સંચાલન કરવું
1946
પગાર પંચ
કમિશન સરકાર (નાગરિક અને સૈન્ય બંને) કર્મચારીઓ માટે પગાર માળખામાં ફેરફાર કરવાની ભલામણ કરે છે. આઝાદી પછી અત્યાર સુધીમાં 7 પે કમિશન થયા છે.
1950
ચૂંટણી પંચ (ECI)
આખા ભારતમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયાનું સંચાલન કરવું
1951
નાણાં પંચ (FCI)
કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચેના નાણાકીય સંબંધોને નિર્ધારિત કરવા
1956
યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC)
ભારતની યુનિવર્સિટીઓને માન્યતા આપવા માટે, ભંડોળનું વિતરણ કરવું અને યુનિવર્સિટીના શિક્ષણમાં ધોરણો જાળવવા
1956
ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગો આયોગ (KVIC)
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગોની સ્થાપના અને વિકાસ,  પ્રોત્સાહન, આયોજન, સગવડ અને સહાય કરવા
1958
ભારતીય અણુ ઉર્જા આયોગ
ભારતમાં અણુ ઉર્જા પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન આપવું
1964
કેન્દ્રીય તકેદારી આયોગ (CVC)
કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ કેન્દ્ર સરકારના અધિકારીઓ, મંડળીઓ, નિગમ અને સ્થાનિક અધિકારીઓના અધિકારીઓ દ્વારા ગુનાઓને સંબોધવા અને તપાસ કરવી
1965
કૃષિ ખર્ચ અને ભાવો માટે કમિશન (CACP)
ખેડૂતોને વાસ્તવિક આવક મળે તે માટે, અને ઉત્પાદકતામાં વધારો કરવા નવી ટેકનોલોજી અપનાવવામાં ખેડૂતોને મદદ કરવા
1966
વહીવટી સુધારણા આયોગ (ARC)
ભારતની જાહેર વહીવટ તંત્રને લગતી ભલામણો આપવી
1971
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કમિશન
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગના વિવિધ પાસાઓ સાથે કામ કરવા માટે
1972
ભારત-બાંગ્લાદેશ સંયુક્ત નદીઓ પંચ (JRC)
ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની સામાન્ય નદી પ્રણાલીથી થતા ફાયદાઓને વધારવા માટે સૌથી અસરકારક સંયુક્ત પ્રયત્નોની ખાતરી કરવા માટે સંપર્ક જાળવવા
1976
રાષ્ટ્રીય પૂર આયોગ
દેશમાં પૂર નિયંત્રણ સમસ્યાઓ માટે સહકારપૂર્ણ, સંકલિત અને વૈધાનિક અભિગમ વિકસાવવા
1976
સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC)
કેન્દ્ર સરકારના મંત્રાલયો અને વિભાગોમાં વિવિધ પદો માટે સ્ટાફની ભરતી કરવી
1981
ઉર્જાના વધારાના સ્ત્રોતો માટેનું કમિશન
નવી અને નવીનીકરણીય ઉર્જાના વિકાસ માટે નીતિઓ અને કાર્યક્રમો ઘડવા અને અમલ કરવો, અને ક્ષેત્રમાં સંશોધન અને વિકાસને વેગ આપવો.
1989
ડીજીટલ કોમ્યુનિકેશન્સ કમીશન (જુનું નામ-ટેલિકોમ કમિશન)
ટેલિકમ્યુનિકેસનના વિવિધ પાસાઓ સાથે વ્યવહાર કરવા માટે
1992
રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ (NCW)
ભારતમાં મહિલાઓના હિતોના રક્ષણ અને પ્રોત્સાહન માટે
1992
લઘુમતી રાષ્ટ્રીય આયોગ (NCM)
બંધારણ અને કાનૂની અધિકારોની સુરક્ષા માટે અને લઘુમતી સમુદાયોના લોકોની ફરિયાદો નિવારણ માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કમિશન બનાવવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મુસ્લિમો, શીખ, ખ્રિસ્તીઓ, બૌદ્ધો, ઝૂરોસ્ટ્રિયન (પારસી) અને જૈનોને લઘુમતી સમુદાયો તરીકે સૂચિત કરાયું છે.
1993
પછાત વર્ગો માટે રાષ્ટ્રીય આયોગ (NCBC)
નોકરીના અનામતના હેતુ માટે પછાત વર્ગને ધ્યાનમાં લેવા અને આવી બાબતો પર કેન્દ્ર સરકારને જરૂરી સલાહ આપવી.
1993
રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર પંચ (NHRC)
માનવાધિકારનું રક્ષણ અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે
2002
પશુધન માટે રાષ્ટ્રીય આયોગ
ભારતમાં પશુઓની સ્થિતિ સુધારવાની રીતોની ભલામણ કરવી
2003
ભારતીય સ્પર્ધા પંચ (CCI)
સમગ્ર ભારતમાં ' કોમ્પિટિશન એક્ટ, 2002' લાગુ કરવા
2003
રાષ્ટ્રીય વન પંચ
હાલની વન નીતિની સમીક્ષા અને આકારણી કરવા
2004
અનુસૂચિત જનજાતિ માટે રાષ્ટ્રીય આયોગ (NCST)
ભારતમાં એસ.ટી.ની સ્થિતિની સુરક્ષા અને વિકાસ માટે
2004
અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં સાહસો માટેનું રાષ્ટ્રીય આયોગ
અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં ઉદ્યોગો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી સમસ્યાઓના નિવારણ માટે
2005
કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ (CIC)
પરેશાન વ્યક્તિઓની ફરિયાદો મેળવવા અને તેની પૂછપરછ કરવા
2005
બાળ અધિકાર સંરક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય આયોગ (NCPCR)
કમિશન 2005 માં સ્થપાયેલી એક વૈધાનિક સંસ્થા છે અને મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલયના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્ય કરે છે. તેનું ઉદ્દેશ ભારતના બાળકોના અધિકારો અને કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે, જે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંમેલનના અધ્યક્ષ સંમેલન, 1989 ને અનુરૂપ છે, જેને ભારતે 1992 માં બહાલી આપી હતી. એક બાળકની વ્યાખ્યા 18 વર્ષ સુધીની વ્યક્તિ તરીકે થાય છે.
2005
રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય આયોગ (NCS)
ડેટા સંગ્રહના સંદર્ભમાં આંકડાકીય એજન્સીઓને પડતી મુશ્કેલીઓને ઘટાડવા